Hổ trợ trực tuyến

Uyên - seosutech@gmail.com

Uyên - seosutech@gmail.com

UyênSutech - 0909325459

UyênSutech - 0909325459

Uyên - 0909325459

Uyên - 0909325459

Quảng cáo sản phẩm

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Từ khóa: lốp xe xúc

mỗi trang
VỎ XE XÚC 10-16.5 DEESTONE NEW

VỎ XE XÚC 10-16.5 DEESTONE

- Size: 10-16.5

- Hiệu: DEESTONE

- Xuất xứ: Thái Lan

- Mẫu gai: D304

- Lớp bố: 10PR

- Đường kính tổng thể: 773 mm

- Độ rộng tổng thể: 264 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 10x16.5 GALAXY NEW

VỎ XE XÚC 10x16.5 GALAXY

- Size: 10x16.5

- Hiệu: GALAXY

- Xuất xứ: Ấn Độ

- Mẫu gai: BEEFY BABY II-4

- Lớp bố: 8 PR

- Đường kính tổng thể: 798 mm

- Độ rộng tổng thể: 259 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 12.00-24 MRF NEW

VỎ XE XÚC 12.00-24 MRF

- Tên sản phẩm: vỏ xe xúc 12.00-24 MRF

- Size: 12.00-24

- Hiệu: MRF

- Xuất xứ: Ấn Độ

- Mẫu gai: MUSCLEROK X ML

- Lớp bố: 18 PR

- Đường kính tổng thể: 1245 mm

- Độ rộng tổng thể: 315 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 12-16.5 DEESTONE NEW

VỎ XE XÚC 12-16.5 DEESTONE

- Tên sản phẩm: vỏ xe xúc 12-16.5 Deestone

- Size: 12-16.5 - Hiệu: Deestone

- Xuất xứ: Thái Lan

- Mẫu gai: D311 - Lớp bố: 12 PR

- Đường kính tổng thể: 831 mm

- Độ rộng tổng thể: 307 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 12-16.5 GALAXY NEW

VỎ XE XÚC 12-16.5 GALAXY

- Size: 12-16.5

- Hiệu: GALAXY

- Xuất xứ: Ấn Độ

- Mẫu gai: HULK L-4

- Lớp bố: 12 PR

- Đường kính tổng thể: 836 mm

- Độ rộng tổng thể: 305 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 12-16.5 TIRON NEW

VỎ XE XÚC 12-16.5 TIRON

- Size: 12-16.5

- Hiệu: TIRON

- Mẫu gai: 405B

- Lớp bố: 12PR

- Đường kính tổng thể: 845 mm

- Độ rộng tổng thể: 305 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 14.00-24 DEESTONE NEW

VỎ XE XÚC 14.00-24 DEESTONE

- Size: 14.00-24

- Hiệu: DEESTONE

- Xuất xứ: Thái Lan

- Mẫu gai: D313

- Lớp bố: 28 PR

- Đường kính tổng thể: 1368 mm

- Độ rộng tổng thể: 375 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 14.00-24 MAXAM NEW

VỎ XE XÚC 14.00-24 MAXAM

- Size: 14.00-24

- Hiệu: MAXAM

- Xuất xứ: Việt Nam

- Mẫu gai: MS915

- Lớp bố: 16PR

- Đường kính tổng thể: 1349 mm

- Độ rộng tổng thể: 363 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 16.9-24 DEESTONE NEW

VỎ XE XÚC 16.9-24 DEESTONE

- Size: 16.9-24

- Hiệu: DEESTONE

- Xuất xứ: Thái Lan

- Lớp bố: 12 PR

- Mẫu gai: D314 (R-4)

- Đường kính tổng thể: 1310 mm

- Độ rộng tổng thể: 429 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 16.9-24 MAXAM NEW

VỎ XE XÚC 16.9-24 MAXAM

- Size: 16.9-24

- Hiệu: MAXAM

- Xuất xứ: Việt Nam

- Mẫu gai: MS901

- Lớp bố: 12PR

- Đường kính tổng thể: 1290 mm

- Độ rộng tổng thể: 406 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 16.9-24 TIRON NEW

VỎ XE XÚC 16.9-24 TIRON

- Size: 16.9-24

- Hiệu: TIRON

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Lớp bố: 12PR

- Đường kính tổng thể: 1340 mm

- Độ rộng tổng thể: 454 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 16.9-28 GALAXY NEW

VỎ XE XÚC 16.9-28 GALAXY

- Size: 16.9-28

- Hiệu: GALAXY

- Xuất xứ: Ấn Độ

- Mẫu gai: SUPER INDUSTRIAL LUG R-4

- Lớp bố: 12 PR

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 17.5-25 GALAXY NEW

VỎ XE XÚC 17.5-25 GALAXY

- Size: 17.5-25

- Hiệu: GALAXY

- Xuất xứ: Ấn Độ

- Lớp bố: 16 PR

- Mẫu gai: GIRAFFE XLW L-2

- Đường kính tổng thể: 1349 mm

- Độ rộng tổng thể: 447 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 17.5-25 MAXAM NEW

VỎ XE XÚC 17.5-25 MAXAM

- Size: 17.5-25

- Hiệu: MAXAM

- Xuất xứ: Việt Nam

- Mẫu gai: MS913

- Lớp bố: 16 PR

- Đường kính tổng thể: 1341 mm

- Độ rộng tổng thể: 437 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 18.00-25 TIRON NEW

VỎ XE XÚC 18.00-25 TIRON

- Size: 18.00-25

- Hiệu: TIRON

- Lớp bố: 32PR

- Mẫu gai: 407

- Đường kinh tổng thể: 1627 mm

- Độ rộng tổng thể: 510 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 20.5-25 DEESTONE NEW

VỎ XE XÚC 20.5-25 DEESTONE

- Size: 20.5-25

- Hiệu: DEESTONE

- Xuất xứ: Thái Lan

- Mẫu gai: DL-3

- Lớp bố: 20 PR

- Đường kính tổng thể: 1493 mm

- Độ rộng tổng thể: 521 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 21.00-25 BKT - SUTECH VIỆT NAM NEW

VỎ XE XÚC 21.00-25 BKT - SUTECH VIỆT NAM

- Size: 21.00-25

- Hiệu: BKT

- Mẫu gai: XL-GRIP (IND-3)

- Lớp bố: 40PR

- Đường kính tổng thể: 1750mm

- Độ rộng tổng thể: 576mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 23.5-25 SOLIDEAL NEW

VỎ XE XÚC 23.5-25 SOLIDEAL

- Size: 23.5-25

- Hiệu: CAMSO - SOLIDEAL

- Xuất xứ: Srilanka

- Mẫu gai: WHL 773

- Lớp bố: 24 PR

- Đường kính tổng thể: 1613 mm

- Độ rộng tổng thể: 620 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 23x8.5-12 SOLIDEAL NEW

VỎ XE XÚC 23x8.5-12 SOLIDEAL

- Size: 23x8.5-12

- Hiệu: CAMSO - SOLIDEAL

- Xuất xứ: Srilanka

- Mẫu gai: HAULER SKS

- Lớp bố: 12 PR

- Đường kính tổng thể: 579 mm

- Độ rộng tổng thể: 218 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 26.5-25 SOLIDEAL NEW

VỎ XE XÚC 26.5-25 SOLIDEAL

- Size: 26.5-25

- Hiệu: SOLIDEAL

- Xuất xứ: Srilanka

- Mẫu gai: LM L3

- Lớp bố: 20 PR

- Đường kính tổng thể: 1753 mm

- Độ rộng tổng thể: 694 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 26.5R25 MAXAM NEW

VỎ XE XÚC 26.5R25 MAXAM

- Size: 26.5R25

- Hiệu: MAXAM

- Xuất xứ: Việt Nam

- Mẫu gai: MS 301

- Lớp bố: bố kẽm **

- Đường kính tổng thể: 1748 mm

- Độ rộng tổng thể: 679 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 27x8.50-15 GALAXY NEW

VỎ XE XÚC 27x8.50-15 GALAXY

- Size: 27x8.50-15

- Hiệu: GALAXY

- Mẫu gai: XD 2010

- Lớp bố: 8PR

- Đường kính tổng thể: 684mm

- Độ rộng tổng thể: 214mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 27x8.5-15 SOLIDEAL NEW

VỎ XE XÚC 27x8.5-15 SOLIDEAL

- Tên sản phẩm: vỏ xe xúc 27x8.5-15 Solideal

- Size: 27x8.5-15

- Hiệu: SOLIDEAL

- Xuất xứ: Srilanka

- Mẫu gai: HAULER SKS

- Đường kính tổng thể: 680 mm

- Độ rộng tổng thể: 224 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 31x15.5-15 SOLIDEAL NEW

VỎ XE XÚC 31x15.5-15 SOLIDEAL

- Size: 31x15.5-15

- Hiệu: SOLIDEAL

- Xuất xứ: Srilanka

- Mẫu gai: HAULER SKZ

- Lớp bố: 8 PR

- Đường kính tổng thể: 777 mm

- Độ rộng tổng thể: 384 mm

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 42x17-20 YOKOHAMA NEW

VỎ XE XÚC 42x17-20 YOKOHAMA

- Size: 42x17-20

- Hiệu: YOKOHAMA

- Lớp bố: 10PR

- Mẫu gai: Y-103

Liên hệ: 0909.325.459
VỎ XE XÚC 9.00-20 TIRON NEW

VỎ XE XÚC 9.00-20 TIRON

- Size: 9.00-20

- Hiệu: TIRON

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Mẫu gai: 423

- Lớp bố: 14 PR

- Đường kính tổng thể: 1018 mm

- Độ rộng tổng thể: 251 mm

Liên hệ: 0909.325.459

Top

   (0)